CONTACT US

„Contur” Creators Assotiations
Prezydenta Franklina Delano Roosevelta 17, 
90-056 Łódź, Polska 
www.contur.org.pl

e-mail: info (at) komiksfestiwal.com

International Festival Of Comics And Games
Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier

Office / Biuro:
„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, 
Wydział Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, ul. Tuwima 46, 90-021 Łódź, Polska

e-mail: info (at) komiksfestiwal.com